fbpx

תרומת סט ארבעת המינים לצדקה

79.90

סט ארבעת המינים יועבר למשפחות במצוקה ומשפחות מרובות ילדים.
הסט כולל אתרוג, לולב, שלשה הדסים, שתי ערבות, נרתיק ללולב.
קטגוריה:
בחר סט לתרומה

סט כשר, סט מהודר